Rólunk

Vezető munkatársaink korábban a rendőrség különleges, speciális, beavatkozó alakulatainál vezető beosztásban töltöttek be hosszú ideig szolgálatot, az ott szerzett tapasztalataikat a polgári életben, vagyonvédelem területén sikerrel kamatoztatják. Legfőbb célunk, hogy a már meglévő és leendő Partnereink részére a legmagasabb szakmai elvárásoknak megfelelve végezzük szolgáltatásainkat.

Az Expect Asap-One Zrt. a hatékony működés végett az alábbi vállalatirányítási rendszereket vezette be:

  • MSZ ISO/IEC 27001:2014,
  • MSZ EN ISO 9001:2015,
  • MSZ EN ISO 14001:2015
  • MSZ ISO 45001:2018

Az Expect ASAP-ONE Zrt. rendelkezik továbbá Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal,

kibocsátó szerv: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Biztonsági Felügyelet,

szám: 30710-811/144-8/2021. NMBFCIT.

 

Vezetőség

Szabó Pál

Vezérigazgató

Dr. Borai Ákos

Vállalati Jogász

Hivatásos pályám 1998-ban BRFK XIV.kerületi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán kezdtem, mint vizsgáló. Miután diplomát szereztem az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjában, már tiszti rendfokozatban átszereltem a BRFK XIII.kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Akció Csoportjába, ahol mint csoportvezető láttam el szolgálataim. 2010-ben a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály I. Műveleti Alosztály egységét erősítettem, mely egységnek kizárólag a kiemelt bűncselekmények elkövetőinek kézre kerítése, elfogása volt a feladata.

2018-ban egységemtől őrnagyi rendfokozatban szereltem le azzal a céllal, hogy a hivatásos szolgálatban eltöltött 20 évem tapasztalatait kamatoztassam a civil szférában.

Dr. Borai Ákos  1978-tól 1994-ig a BRFK, illetve az ORFK nyomozó-szerveinél dolgozott  (szinte kizárólag a szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott vizsgálati részlegeinek munkatársaként);  1995-től 2007-ig  előbb (másfél évig) az egykori  BM  Rendvédelmi, majd  azt követően  a  minisztérium   Jogi Főosztályának büntetőjogi és rendvédelmi-jogi kodifikációáért felelős  vezetőjeként tevékenykedett.  Dr. Borai a  kodifikációs munkálatok vezetésén túl a kodifikációs munkafolyamatok tevékeny  letéteményese is volt.   Büntetőjogász, rendőrezredes. 

Nevéhez fűződik – többek között – a rendvédelmi jogszabályok nem kis hányadának, a  magyar maffiaellenes szabályozás büntetőjogi és közigazgatási-jogi,  továbbá  a tanúvédelemre, áldozatvédelmemre vonatkozó, a prostitúció kezelését szolgáló  rendelkezések, illetve   a  polgári biztonságvédelmi  szabályok megalapozása (utalva itt  a szabályozást megalapozó koncepciók, elméleti alapvetések megírására),  megalkotása,  továbbá  a kodifikáció  levezénylése a közigazgatás berkeiben, illetve – a mindenkori  Kormányt képviselve –  a Parlament szakbizottságaiban.  

2007-től (napjainkban is) a magánbiztonsági iparban tevékenykedik többnyire jogi tanácsadó, szakreferens munkakörökben.

(Munkáinak szerves részét képezte/képezi az egyes pénzintézetek, illetve multinacionális vállalatok kintlévőségeit érintő követelések érvényesítésében való közreműködés, jogi segítségnyújtás; a magánnyomozások, a személy- és vagyonvédelmi tevékenység irányítása, szervezése; az adósság- és követeléskezelésre szakosodott magánbiztonsági részlegek jogi támogatása, s ennek körében különösen: az adósság- és követeléskezelés jogi, annak polgári-jogi, büntetőjogi aspektusainak elemzése, az adósokkal, jogi képviselőikkel való tárgyalások előkészítése, lebonyolítása.

Jelenleg – nagy-nagy lendülettel, lelkesedéssel – a rendkívül dinamikus, magánbiztonsági tevékenységre szakosodott Expect Asap-One Zrt. Jogi Szekcióját vezeti.

Vállalatirányítási tanúsítványok:

Cégünk az alábbi tanúsítványokkal rendelkezik: